Segítség Regisztráció Belépés

Rólunk

Küldetésünk

A Veritas Collegiate Academy Budapest keresztény szemléletű klasszikus iskola, amelynek küldetése, hogy tanulóit erkölcsös életre és az igazság keresésére nevelje.

A Veritas a trivium oktatási szisztémán alapuló rendszerrel dolgozik. A trivium a későbbi quadriviummal párosítva a nyugati társadalmakban alkalmazott oktatási módszer volt, amely jó néhány világhírű tudóst adott az emberiségnek. Először az ókori Görögországban fejlesztették ki és alkalmazták több száz évvel Krisztus születése előtt.

A trivium szó a hét szabad művészet első három ágára utal, a grammatikára, a dialektikára, és a retorikára. Ez a hármasság azokat a fejlődési szinteket veszi figyelembe (sok éves tapasztalat alapján), amelyeken a diákok természetes módon átesnek. A tananyag felépítése és a módszertan ezekhez a szintekhez igazodik.

Minden diákunknak a 11. és a 12. évfolyam végén készíteni kell egy 25-35 oldalas kutatási esszét, amit 12. év végén prezentációval védeni is kell. Ez a kimeneti követelmény garantálja, hogy az itt végzett fiatalok képesek logikailag, kutatásmódszertanilag megalapozott, nagy terjedelmű dolgozatot készíteni, azt meggyőzően, magas szintű szakmai retorikával tálalni, és szakmai közönség előtt megvédeni.

Trivium

  • A grammatika az alap szint. Ezen a szinten a memória még csodákra képes, minden olyan kérdés megjelenhet, ami tartalmi, lexikális elemekre kérdez, de a miértek még ezen a szinten nem foglalkoztatják a tanulókat.
  • A dialektika szintje a logikát engedi előtérbe, a megszerzett tudás itt kerül logikai rendszerbe, itt kérdőjelezik meg a tanulók az addig tanultakat. Keresik a miértekre adható válaszokat. Ezáltal sajátítják el az egyik legfontosabb tudást, megtanulják, hogyan kérdezzenek, mi a legtökéletesebb kérdés-technika ahhoz, hogy releváns válaszokat kapjanak. Ez a tantervi felépítés, módszer az ebben a korban még természetes kíváncsiságot használja motivációs eszközként, és a logikai és elvi gondolkodáson keresztül formálja a meglévő és a frissen szerzett tudást.
  • A retorika szintjén a tanulók megtanulják írásban és szóban is kifejezni magukat. Itt már elvárás, hogy ismerjék az általuk hitt igazság logikáját, és ezt a más meggyőződéssel bírók előtt is világosan ki tudják fejteni.

Történetünk

Az 1999-ben útjára indított keresztény iskola alapítói, Sean és Maria Elgut megreformálták azt a filozófiai alapvetést és oktatásmódszertant, amely Douglas Wilson „A klasszikus oktatásról” című művében taglalt klasszikus trivium modellre épül.

Olyan iskolát próbáltak létrehozni, amely olyan fiatalokat nevel, akik a társadalom problémáira nyitottak, érzékenyek a világ történéseire, képesek önmagukért és környezetükért felelősséget vállalni, és így hozzájárulnak egy jobb és békésebb világ megszületéséhez.

Ami megkülönböztet bennünket

Tanulóinknak évente 80 óra közösségi munkát kell végezniük.

Minden diákunknak a 11. és a 12. évfolyam végén készíteni kell egy kutatási esszét, záródolgozatot.
A bekötött dolgozatnak 11. évfolyamon legalább 25, 12. évfolyamon legalább 35 oldalasnak kell lennie.
A 12. évfolyamon a záródolgozat védése a Regent Egyetem oktatója előtt történik.

Vezetői pozíció a felsőbb osztályokban a következő területekhez kötődően:
vallási élet, vendéglátás, testmozgás, irodalom, öregdiákok, társadalmi élet.