Segítség Regisztráció Belépés

Tantervi sajátosságok

Miért a latin?

Figyelembe véve a latin nyelv oktatásának évezredekre nyúló történetét, a Veritas Collegiate Academy latin nyelv tantárgyát nem igazán kell magyarázni, védeni. Ahogy a nagynevű iskolák közül számos intézmény színvonala tendenciózusan esett a “modern” vagy “progresszív” oktatás következtében, a latin nyelvet is elhanyagolták, elfelejtették a súlyát, jelentőségét. Latint már az 1940-es években tanultak a diákok az amerikai középiskolákban. A latin segített megérteni az angol nyelv alapjait, a nyugati társadalomról szóló forrásanyagok megismerésében és a történelem magas szintű elsajátításában pedig meghatározó szerepe volt.

A Veritas Collegiate Academy 3 fő ok miatt tanítja a latin nyelvet. Először is azért, mert a latin nyelvtan elengedhetetlen alapja minden tervezett klasszikus tanulmánynak. Ez a kulcs, ami megnyitja a nyugati társadalmakról szóló forrásanyagot a 10. évfolyamban. A latin nyelvtanban megjelenő sémák, rendszerek a legtöbb indoeurópai nyelvcsaládban fellelhetőek részben. Végül pedig, a latin nyelv szemléletet formál, gondolkozni tanít, ezen kívül, a tudományterületek többsége használja a mai napig szakszókincsében a latin elnevezéseket.

A tanulás tanítása

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.

Illusztráció a Tantervi sajátosságok fejezethez