Segítség Regisztráció Belépés

Képzési módszerek

A művelődés elveszett eszköztára

Veritas Collegiate Academy egy klasszikus iskolahálózat, ami a Trivium oktatási szisztémán alapuló rendszerrel dolgozik.

A Triviumnak hosszú története van. A Trivium a későbbi quadriviummal együtt a nyugati társadalmakban alkalmazott oktatási módszer volt, amely jó néhány világhírű tudóst adott az emberiségnek. Először az ókori Görögországban alkalmazták több száz évvel Krisztus születése előtt. Ezt a módszer egészen a 20. század elejéig működött szerte Amerikában. Sajnos, ahogy a John Dewey és Horace Mann által támogatott “reformok” egyre népszerűbbek lettek a 19. században, a Triviumot elvetették.

Az általános rossz tapasztalat, közérzet, elégedetlenség miatt, ami manapság az oktatási rendszereket övezi, csak idő kérdése volt, hogy mikor tér vissza valaki a Trivium jól kipróbált módszeréhez. Az 1980-as éve elején Doug Wilson pásztor Moscow, Idahoból egy keresztény iskolát akart alapítani, hogy gyermekeit a legjobban taníthatja. Ahogy a tanítás különböző megközelítéseit tanulmányozta, megtalálta C.S Lewis kortásának, Dorothy Sayersnek A művelődés elveszett eszköztára című esszéjét. Ez a cikk az 1940-es évek oktatási helyzetét vázolja fel, valamint oktatási reformként kiemeli a Triviumot. Ennek ellenére Sayers pesszimista módon állt a változásokhoz, mert tartott attól, hogy senki sem elég bátor újraéleszteni a Trivium módszert. Wilson tudta, hogy megtalálta azt a képzési rendszert, amit a gyerekeinek szeretne biztosítani. Wilson és pár társa megnyitották a Logos Iskolát Idahoban, ahonnan elindult a modern, klasszikus keresztény iskola mozgalom.

A mozgalom hamar kinőtte magát és tovább terjedt a Logos Iskolán kívül is. Ma a Klasszikus Keresztény Iskolák Szövetségének több mint száz tagiskolája van (A Veritas Collegiate Academy is tagja a szövetségnek). Sok más iskola is alkalmazza már a Trivium klasszikus módszerét annak érdekében, hogy a keresztény nyugat újra megtalálja az oktatásban saját útját.

A Szövetség összes tagiskolája a Trivium módszerét alkalmazza, ami három részből áll.

  • A Grammatika szintje: A Grammatikai szint óvodás kortól nagyjából hatodik osztályig tart. Ebben a szakaszban a gyerekek a nyelvtannal ismerkednek meg, alapvető tényanyagot sajátítanak el, a 2. évfolyamtól pedig a latin nyelvtanra fókuszálnak. A diákok az órákon énekelnek és mondókákat mondnak, amiket ebben a korban nagyon élveznek, így memoriterek segítségével, játékos formában rögzül a lexikális tananyag.
  • A Dialektika (vagy Logika) szintje: Ahogy a diákok teljesítik a Grammatika szintjét, egyre kevésbé élvezik az ismétlésen alapuló tanulást, egyre kíváncsibbá válnak. Ezek a visszajelzések világosan igazolják, hogy a gyermek már a Grammatika szintjét elhagyta és a Dialektika szintjére lépett. Ebben a korban alapvető hozzáállás a világhoz, a megismeréshez, hogy megkérdőjelezik a tanulók a tanult tényeket, így arra tanítjuk meg őket, hogyan tegyék fel kérdéseiket, hogyan keressék az objektív igazságot és saját igazságukat. Ennek a szintnek vezető tudományága a logika. Amíg a Grammatika szintjén a tanulók rengeteg ténnyel találkoznak anélkül, hogy felismernék ezek logikai összefüggéseit, a Dialektika szintjén a tanulók az előző szakaszban megtanult anyag logikai összefüggéseit tanulják meg felismerni.
  • A Retorika szint: A gyerekek a középiskola végén(10.-12. osztály) érik el a Retorika szintjét. Ezen a szinten megtanulják hogyan fejezzék ki magukat írásban és szóban, hogyan képviseljék hitelesen, érvekkel alátámasztott klasszikus retorikai eszközökkel álláspontjukat. A Retorika szint végére elérjük, hogy a diákok sokoldalú, nyitott, határozott értékrenddel és véleménnyel bíró fiatalokká váljanak.
    Összefoglalva:
  • Grammatikai szint: a diákok megtanulják az alapokat, tényeket.
  • Logikai szint: a diákok megtanulják a tények közötti logikai összefüggéseket.
  • Retorikai szint: a diákok megtanulják kifejezni a dolgok közötti logikai kapcsolatokat érthető és meggyőző módon.

Illusztráció A művelődés elveszett eszköztára fejezethez