Segítség Regisztráció Belépés

Oktatási filozófia

Diákjaink oktatásában az Amerikában évszázadok óta bevált Trivium módszert alkalmazzuk.

    Ez a metódus három részből áll.
  • A Grammatika szakaszban a tanulók az alapokat sajátítják el, hogy így megrajzoljuk tudásuk kereteit. A tanulók erre a keretre fognak építkezni a későbbi évfolyamokban, szakaszokban. Itt a ki, mi, hol és mikor kérdések vannak a fókuszban.
  • A Dialektika (vagy Logika) szintjén az eddig megszerzett tudást rendszerezik a tanulók. Célunk az, hogy felruházzuk a diákokat azzal a képességgel, amivel felismerik a megalapozott érveket, a téveseket pedig kijavítják. Ebben a szakaszban a miért és hogyan kérdésekre keresik a válaszokat.
  • A Retorika szintjén a diákok írásbeli és szóbeli nyelvhasználatukat fejlesztik annak érdekében, hogy gondolataikat választékosan és meggyőző módon tudják kifejezni. Megtanulják, hogyan lehetnek a legjobbak írásban és szóban egyaránt. A Retorika szakaszban a kimeneti célunk az, hogy a diákok sokoldalú és istenfélő fiatal férfiak és nők legyenek, akik hitüket és tudásukat érthetően és meggyőző erővel tudják közvetíteni.

Illusztráció az oktatási filozófia fejezethez