Segítség Regisztráció Belépés

Híreink

2019.
Szept. 30.

Igazgatói köszöntő

Ahhoz, hogy világos legyen mindenki számára, milyen egy iskola, nem feltétlenül azt a legfontosabb tudni, hogy milyen tantervvel, milyen tanárokkal vagy milyen vezetővel dolgozik az az intézmény.

Sokkal fontosabbnak tartom, hogy világosan megfogalmazott célokkal, tiszta üzenettel, valódi szolgálatot végezzen.

A VCAB olyan iskola, ami klasszikus értékeket képvisel.

  • Ma mindenki azzal próbál kitűnni, ami szokatlan, modern, innovatív. Az oktatás viszont nem mai találmány. Évezredek tapasztalata formálta olyan rendszerré, ami minden korban a legértékesebb tudást próbálja átadni az új nemzedéknek, értékmegőrző szerepe volt, van és lesz, vagyis erre építve lehet csak korszerű, így adhat olyan stabil alapot gyermekeinknek, amire támaszkodva ebben a folyamatosan és egyre nagyobb sebességgel változó világban sem lesznek soha elveszettek.

Úgy gondoljuk, hogy a múlt nem mögöttünk van, amire visszanézni sem érdemes, hanem alattunk. Ha a jövő felé akarunk lépni, a múlt ismerete nélkül, lehet, hogy előre juthatunk, de följebb nem.

A VCAB olyan iskola, ami keresztény értékekkel bír.

  • Az identitás, a személyiség nem választható. Kapjuk. Nem véletlenül, nem a sors játékaként, hanem Isten tervének megfelelően, az Ő ajándékaként. Nem kell megtalálni önmagunkat, hanem fel kell ismerni, meg kell ismerni önmagunkat.
  • Mi mind, akik hiszünk ennek az iskolának a céljaiban, akik képviseljük az értékeit, közvetítjük az üzenetét, tudjuk, kik vagyunk, mi a dolgunk, és mindent megteszünk, hogy ezt jól végezzük.
  • Ez az iskola nem „csak” tanít, hanem missziót végez.

A VCAB olyan iskola, ami nem az átlagosan jó eredményt ígéri tanulóinak, hanem azt, hogy a legjobbak lesznek.

  • Legjobb pedig csak abban lehet valaki, amihez tálentumot, tehetséget, különleges képességeket kapott.
  • Ha ezt közösen megtaláljuk, megerősítjük, gondozzuk és teret biztosítunk arra, hogy növekedjen, akkor tiszta szívvel ígérhetjük, hogy az itt végzett diákok oda jutnak majd ebből az iskolából, ahol a nekik rendelt feladatot végezhetik kimagasló minőségben.
  • Mert boldog akkor lehet csak az ember, ha megtalálja azt, ami az övé, amiben otthon van, amiben kiváló, ami ebben az életben a dolga.

A szerzőről

"Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."
1 Sámuel 16:7