Egyedi megoldások

A cél az, hogy tanulóink az amerikai felsőoktatásba az amerikai középiskolai végzettség megszerzésével, az SAT-teszt teljesítésével, és egyéb kritériumoknak megfelelve az amerikai oktatási rendszerben tanulókkal azonos elbírálásban részesülhessenek.

Mivel a 2020-21-es tanévben egy 9. évfolyamon tanuló gimnáziumi osztályunk volt, a 2021-22-es tanévben pedig 9. és 10. évfolyam tanul az iskolában, rájuk a tanterv 4 éves gimnáziumi képzése vonatkozik, mely nem tér el a tervezett 1–12. évfolyamra vonatkozó 8 éves általános iskolai és 4 éves gimnáziumi képzéstől, ezért nem különítettük el a tantervi tartalmakat.

A jövőben tervezzük a 6 és 12 évfolyamos képzési rendszer elindítását is.