Híreink

2019. okt. 7.

Felvételi tájékoztató a 2020/2021. tanévre

A Veritas Collegiate Academy Budapest Gimnázium felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2020/2021. tanévre azon tanulók számára, akik a 2019/2020-as tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2020/2021-es tanévben induló tagozat

Négy évfolyamos angol nyelvű képzés. A négy évfolyamos angol nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a KER szerinti B2 komplex szintű nyelvtudást várunk el. A képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt angol nyelvből. A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B2 komplex szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A középiskola felvételi eljárásrendje

A felvételi eljárás során az általános iskola 7. évfolyamának év végi osztályzatait és a 8. évfolyam féléves eredményeit vesszük figyelembe, (irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből), illetve szóbeli meghallgatást tartunk.

A szóbeli meghallgatás időpontja

2020. február 24., 25., 26., 27., 28., 29. 08:00 órától

2020. március 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 10., 11., 12., 13. 08:00 órától

A szóbeli meghallgatás helyszíne

1033 Budapest, Szentendrei út 85.

A szóbeli meghallgatás pontos beosztásáról (terem/időpont/tanuló) az iskola honlapján, az iskola előterében elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a titkárságon 2020. február 21-től tájékozódhatnak a jelentkezők.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal

  • a magyar nyelv és irodalom füzeteiket
  • matematika füzetüket
  • ellenőrző könyvüket, e-napló kivonatukat
  • valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk.

A meghallgatásra szeretettel várjuk a tanuló családját is.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:

  • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
  • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
  • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által
    fenntartott intézményből érkező tanulókat
  • az életvitelszerűen a III. kerületben lakó diákokat

Döntésünk után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2020. április 30-ig postázzuk.