Híreink

2021. okt. 1.

Felvételi tájékoztató a 2022/2023. tanévre

A Veritas Collegiate Academy Budapest amerikai és magyar két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2022/2023. tanévre azon tanulók számára, akik a 2021/2022-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2022/2023-as tanévben induló tagozat

Négy évfolyamos angol-magyar nyelvű képzés (tagozatkód: 0001)

A négy évfolyamos angol-magyar nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a KER szerinti B2 komplex szintű nyelvtudást várunk el.

A képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt angol nyelvből.

A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B2 komplex szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A középiskolai felvételi eljárásrendje

A felvételi eljárás során a négy évfolyamos képzésre jelentkezők esetében:

az általános iskola 7. évfolyamának év végi osztályzatait, és a 8. évfolyam féléves eredményeit vesszük figyelembe, (irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből), illetve szóbeli (család részvételével zajló) meghallgatást és angol nyelvi szintfelmérést tartunk.

A szóbeli meghallgatás időpontja:

2022. február 28 – március 11.

A szóbeli meghallgatás helyszíne:

1033 Budapest, Szentendrei út 85.

A szóbeli meghallgatás pontos beosztásáról (terem/időpont/tanuló) az iskola honlapján február 1-től tájékozódhatnak a jelentkezők az oktatási azonosítójuk alapján, illetve telefonon lehet érdeklődni az alábbi számon: +36 1 250 1744.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal

  • ellenőrző könyvüket vagy
  • e-napló kivonatukat,
  • a portfóliót,
  • valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk, valamint a családdal folytatott beszélgetés során az iskola céljaihoz, értékrendjéhez való viszonyulást, a továbbtanulási elképzeléseket, az együttműködési hajlandóság szintjét mérjük fel.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:

  • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
  • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
  • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által
    fenntartott intézményből érkező tanulókat
  • az életvitelszerűen a III. kerületben lakó diákokat

Döntésünk után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2022. április 29-ig postázzuk.

Átvételi lehetőség

A Veritas Collegiate Academy Budapest amerikai és magyar két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium átvételi lehetőséget biztosít az általános iskolai képzés 5. és 7. évfolyamára a 2022/2023. tanévre azon tanulók számára, akik a 2021/2022-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 4. és 6. évfolyamon (ideértve a 8 osztályos gimnázium megfelelő évfolyamát is).

Az átvétel feltételeiről az intézményvezető hoz eseti döntést.