Híreink

2022. nov. 30.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024. TANÉVRE

I. A VERITAS COLLEGIATE ACADEMY BUDAPEST GIMNÁZIUM
felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2023/2024. tanévre azon tanulók számára,
akik a 2023/2024-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának
megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő
évfolyamait is).

A 2023/2024-ES TANÉVBEN INDULÓ TAGOZAT:
Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
tagozatkód: 0001

A négy évfolyamos angol-magyar nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a KER
szerinti B2 komplex szintű nyelvtudást várunk el.
A képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt angol nyelvből.
A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B2 komplex szintű
nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE
A felvételi eljárás során a négy évfolyamos képzésre jelentkezők esetében:
az általános iskola 7. évfolyamának év végi osztályzatait, és a 8. évfolyam féléves
eredményeit vesszük figyelembe, (irodalomból és magyar nyelvből, történelemből,
matematikából, idegen nyelvből), illetve szóbeli (család részvételével zajló)
meghallgatást és angol nyelvi szintfelmérést tartunk.
A szóbeli meghallgatás időpontja:

2023. február 27- március 14.
A szóbeli meghallgatás helyszíne:
1033 Budapest, Szentendrei út 85.

A szóbeli meghallgatás pontos beosztásáról (időpont/tanuló) az iskola honlapján
február 1-től tájékozódhatnak a jelentkezők az oktatási azonosítójuk alapján, illetve
telefonon lehet érdeklődni az alábbi számon: +36 20 563 8572
Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal:

❖ ellenőrző könyvüket vagy
❖ e-napló kivonatukat,
❖ valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett
borítékot.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs,
kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk, valamint a családdal folytatott beszélgetés során az iskola céljaihoz, értékrendjéhez való viszonyulást, a
továbbtanulási elképzeléseket, az együttműködési hajlandóság szintjét mérjük fel.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál:
A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben
részesítjük:

❖ a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
❖ a baptista felekezetű családból érkező diákokat
❖ a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által
fenntartott intézményből érkező tanulókat
❖ az életvitelszerűen a III. kerületben lakó diákokat.

Döntésünk után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi
eredményről.
Az értesítéseket 2023. április 28-ig postázzuk

II. A VERITAS COLLEGIATE ACADEMY BUDAPEST GIMNÁZIUM
átvételi lehetőséget biztosít a működési engedély módosításának függvényében az
általános iskolai képzés 7. évfolyamára a 2023/2024. tanévre azon tanulók
számára, akik a 2022/2023-as tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános
iskolának megfelelő 6. évfolyamon (ideértve a 8 osztályos gimnázium megfelelő
évfolyamát is).
Az átvétel feltételeiről az intézményvezető hoz eseti döntést