A Veritas

A Veritas-iskola baptista iskola. Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, többgenerációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás óta tart fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát.

A Veritas-iskola a Trivium képzésrendszerére építő iskola, mely amerikai középiskolai diplomát ad. Ezzel széles lehetőséget nyit a továbbtanulásra úgy Európában, mint az Egyesült Államokban. Ennek megfelelően több tanárunknak anyanyelve az angol, avagy azt akadémiai szinten beszéli és oktat rajta szaknyelvi ismeretei révén. Az alábbi tantárgyakat tanulják a diákok angolul: történelem (History), természettudományok (Science), matematika (Mathematics), logika (Logic), retorika (Rhetoric), Omnibus. Az angolul tanított tárgyak esetében a magyar szakszókincsre tanáraink külön hangsúlyt fektetnek.