IKSZ

Az iskolai közösségi szolgálat speciális szabályozása eltér a magyar rendszer előírásaitól, szigorúbb óraszámok tekintetében, és rugalmasabb a tevékenységek tekintetében.

Mi a közösségi szolgálat?

A közösségi szolgálat a Veritas egyik kötelező eleme és az oktatási programmal párhuzamosan zajlik, bár hivatalosan nem értékelik a Veritas Collegiate Academy Budapesttel kapcsolatban álló külső felek. A közösségi szolgálat tanórán kívüli, változó gyakoriságú tevékenységként, az iskolaidőn kívüli vagy hétvégi órákban történik, hogy ne ütközzön a nappali oktatással. Végső célja, hogy elősegítse az önfeltárást, a reflexiót és a nyitottságot, amely megfelel a Veritas Collegiate Academy által meghatározott értékeknek.

Hány órában kell teljesíteni?

A diákoknak minden évben legalább 80 órát kell teljesíteniük és megfelelően dokumentálniuk, ami a Veritas negyedik évére összesen 320 órát tesz ki. A diákok elveszíthetik a bizonyítványszerzés lehetőségét, ha nem teljesítik az előírt óraszámot.

A közösségi szolgálat formális ága

A formális ágat a következetesség és a felelősség fenntartása érdekében hozták létre. Ösztönzi a szervezetekkel való együttműködést és a kapcsolatok kialakítását nemcsak az intézmények, hanem az egyének között is. Ide tartozik minden olyan közösségi szolgálati program, amelyet az iskola, a fenntartó, avagy bármelyikük nonprofit partnere, társintézménye szervez. Ilyen lehet például: egy nap a helyi állatmenhelyen, ellátmányok szállítása elszegényedett közösségeknek vagy családoknak, médiaprojektek, karácsonyi ajándékok készítése hátrányos helyzetű gyermekeknek, hajléktalanok étkeztetése, egyházi szolgálati segítségnyújtás stb.

A közösségi szolgálat informális ága

Az egyéni ág azért jött létre, hogy egyensúlyt teremtsen a hivatalos ág viszonylagos szigorúsága, valamint a személyes fejlődésre és az érdeklődési körök felfedezésére való újbóli összpontosítás között. Minden olyan tevékenységre kiterjed, amelyet az egyén vagy csoport szervez, és amely meghatározott óraszámot igényel. Ilyen lehet például: új sportágban való részvétel, kirándulás vagy kisebb túra, videó- vagy rövidfilmprojekt, költészet vagy a kreatív írás bármely más formája, művészeti alkotás stb.