Amerikai középfokú végzettség

A Veritas Collegiate Academy Budapest – mint a Veritas nemzetközi iskolaközösség tagja – amerikai középiskolai végzettséget biztosító intézmény, amely jogosult az amerikai típusú érettségivizsgák szervezésére, és a Virginia állam által jóváhagyott szigorú számadású amerikai érettségibizonyítvány kiadmányozására. Az amerikai típusú érettségivizsgát egységesen, központilag meghatározott időpontban, az akkreditált, digitális online felületen szervezzük meg az ETS SAT® Test Center szabványai alapján.

Az amerikai Trivium oktatási rendszer szerint oktatott tantárgyak kimeneti követelményeinek a magyar Nat által előírt követelményrendszer szerinti megfeleltetését biztosítjuk.