Küldetésnyilatkozat

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet,
És az az ember, aki értelmet kap.
Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek,
És nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.”

(Példabeszédek 3, 13-14)

A Veritas Collegiate Academy Budapest klasszikus keresztény szemléletű iskola. Küldetésünk…

  • …tanulóinkat a keresztényi értékrendre, az erkölcsös életre és az igazság keresésére nevelni.
  • …a tanulók fejlődésének minél teljesebb, komplexebb segítése azáltal, hogy Isten alapelveit integráljuk az akadémikus ismeretekkel.
  • a tanulók Istentől kapott képességeinek, tehetségeiknek teljes kibontakoztatása.
  • személyes életpéldánkkal mintát adni, a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmazni a tanítás és az intézmény vezetése során.
  • …működés szempontjából hitelesnek lenni, az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), a hatékonyság és a számonkérhetőség következetes mintaképe lenni, a bibliai értékeket következetesen alkalmazni.