Híreink

2020. okt. 19.

Felvételi tájékoztató a 2021/2022. tanévre

A Veritas Collegiate Academy Budapest 8 évfolyamos gimnázium felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2021/2022. tanévre azon tanulók számára, akik a 2020/2021-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 4., 6. és 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2021/2022-es tanévben induló tagozat

Négy évfolyamos angol-magyar nyelvű képzés (tagozatkód: 0001)

A négy évfolyamos angol-magyar nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a KER szerinti B2 komplex szintű nyelvtudást várunk el.

A képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt angol nyelvből.

A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B2 komplex szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A képzésre jelentkezőktől portfóliót kérünk, amit a felvételi beszélgetés során kell bemutatniuk. A portfólió tartalma a tanuló érdeklődési területeinek, sport vagy művészeti tevékenységének, versenyeredményeinek, céljainak, erősségeinek prezentálása kreatív, kötetlen formában.

Hat évfolyamos angol-magyar nyelvű képzés (tagozatkód: 1002)

A hat évfolyamos angol-magyar nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a KER szerinti B2 komplex szintű nyelvtudást várunk el.

A képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt angol nyelvből.

A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B2 komplex szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A képzésre jelentkezőktől portfóliót kérünk, amit a felvételi beszélgetés során kell bemutatniuk. A portfólió tartalma a tanuló érdeklődési területeinek, sport vagy művészeti tevékenységének, versenyeredményeinek, céljainak, erősségeinek prezentálása kreatív, kötetlen formában.

Nyolc évfolyamos angol-magyar nyelvű képzés (tagozatkód: 2003)

A nyolc évfolyamos angol-magyar nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a KER szerinti B1 komplex szintű nyelvtudást várunk el.

A képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt angol nyelvből.

A mérés alól mentesülnek azok a tanulók, akik legalább B1 komplex szintű nyelvtudást igazoló dokumentummal rendelkeznek.

A képzésre jelentkezőktől portfóliót kérünk, amit a felvételi beszélgetés során kell bemutatniuk. A portfólió tartalma a tanuló érdeklődési területeinek, sport vagy művészeti tevékenységének, versenyeredményeinek, céljainak, erősségeinek prezentálása kreatív, kötetlen formában.

A középiskola felvételi eljárásrendje

A felvételi eljárás során a négy évfolyamos képzésre jelentkezők esetében

az általános iskola 7. évfolyamának év végi osztályzatait, és a 8. évfolyam féléves eredményeit vesszük figyelembe, (irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből), illetve szóbeli (család részvételével zajló) meghallgatást és angol nyelvi szintfelmérést tartunk.

A felvételi eljárás során a hat évfolyamos képzésre jelentkezők esetében

szóbeli (család részvételével zajló) meghallgatást és angol nyelvi szintfelmérést tartunk.

A felvételi eljárás során a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők esetében

szóbeli (család részvételével zajló) meghallgatást és angol nyelvi szintfelmérést tartunk.

A szóbeli meghallgatás időpontja

2021. február 23 – március 12.

A szóbeli meghallgatás helyszíne

1033 Budapest, Szentendrei út 85.

A szóbeli meghallgatás pontos beosztásáról (terem/időpont/tanuló) az iskola honlapján 2021. február 1-től tájékozódhatnak a jelentkezők az oktatási azonosítójuk alapján.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók a szóbeli meghallgatásra hozzák magukkal

  • ellenőrző könyvüket vagy
  • e-napló kivonatukat,
  • a portfóliót,
  • valamint kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot.

A szóbeli meghallgatás során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk, valamint a családdal folytatott beszélgetés során az iskola céljaihoz, értékrendjéhez való viszonyulást, a továbbtanulási elképzeléseket, az együttműködési hajlandóság szintjét mérjük fel.

A meghallgatásra szeretettel várjuk a tanuló családját is.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:

  • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
  • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
  • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által
    fenntartott intézményből érkező tanulókat
  • az életvitelszerűen a III. kerületben lakó diákokat

Döntésünk után írásban értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2021. április 30-ig postázzuk.